ОГОЛОШЕННЯ

/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/

/gromada/

http://www.korosten-rada.gov.ua/zahodi-spryamovani-na-pokrashchennya-stanu-dovkillya/

http://korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/pidpriyemnitstvo/

https://www.youtube.com/channel/UCMS1WMTqy0CG2B-HsecQssQ/live

http://korosten-rada.gov.ua/osobistiy-priyom-gromadyan-v-rezhimi-videozvyazku/

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/energetichniy-menedzhment/

http://korosten-rada.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo/mistobuduvannya-ta-arhitektura/town-planning-documentation/

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/mizhnarodni-programi-rozvitku/meri-za-ekonomichne-zrostannya-/

https://my.matterport.com/show/?m=DRADJK3pEsa

http://korosten-rada.gov.ua/news/novini-mista/plan-zahodiv-13288.html

http://korosten-rada.gov.ua/news/anonsi-podiy/afisha.html

https://www.auc.org.ua/

https://gromconsult.rada-kor.gov.ua/uk
Календар

http://korosten-rada.gov.ua/images/jkh/TARIFI_na_zhkp1.pdf

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/transportniy-kompleks-mista/avtomobilniy-transport/perevezennya-pasazhiriv-avtobusami-v-rezhimi-marshrutnogo-taksi/grafiki-ruhu-avtotransportu/

/transport-dozor
Погода
Загружаем курс доллара от minfin.com.ua…
Про відділ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: 4-25-80

 

 

Начальник відділу:  Краснокутська Алла Володимирівна

 

 

Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

·        здійснює керівництво навчальними закладами, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самовря­дування;

·        визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на кому­нальній формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх пот­реб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-мето­дичної бази, педагогічних кадрів;

·        вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загально­освітніх і спеціалізованих навчальних закладах;

·        вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для приско­реного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складення іспитів екстерном;

·        сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають в місті;

·        надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатнихзакладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення, забезпечуєзахист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

·        координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездо­глядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створює в місті розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

·        забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

·        координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

·        організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок державного (фонд Чорнобиля) та міського бюджету;

·        вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

·        сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

·        координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

·        забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої ме­режі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

·        формує замовлення на видання підручників, навчально-методи­чних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчаль­них програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навча­льні заклади;

·        контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також із залученням коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

·        забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

 

До відділу освіти входять наступні  підрозділи - Методичний кабінет.

Завідувач  методичного кабінету:  Черняєва Світлана Володимирівна  

 

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: 4-44-42

e-mail: osvita@kor.zt.ukrtel.net
Методичний кабінет  відповідно  до  покладених на нього завдань виконує:

 • аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечен­ня навчально-виховного процесу педагогічними кадрами;
 • навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників освіти району (міста);
 • організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних кадрів;
 • експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стан­дартів;
 • організація пошукових досліджень в галузі роз­робки та впровадження методики, технологій навчання і виховання, удосконалення форм і методів роботи з педа­гогічними та керівними кадрами освіти, участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, твор­чих груп тощо;
 • виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки;
 • організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогіч­них і керівних працівників;
 • навчально-методичне консультування та коорди­нація діяльності методичних кабінетів закладів освіти;
 • координація методичної діяльності з відповідними інститутами післядипломної освіти (удосконалення вчителів), вищими педагогічними навчальними закладами освіти, нау­ково-дослідними установами;
 • організація і проведення представницьких педагогічних  заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних чи­тань тощо;
 • проведення інформаційно-довідкової роботи, ство­рення картотек, банків педагогічної інформації тощо;
 • організація розробки, апробації і поширення на­вчально-методичних матеріалів;
 • організація та навчально-методичне забезпечення діяльності соціально-психологічної служби закладів освіти;
 • систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних і позашкільних закладів та рівня знань, умінь і навичок учнів середніх загальноосвітніх закладів освіти відповідно до державних освітніх стандартів;
 • вивчення стану та результатів викладання пред­метів і курсів регіонального та шкільного компонента базо­вого навчального плану та спеціальних дисциплін, аналіз всеобучу, організації навчально-виховного процесу та мето­дичної роботи в закладах освіти;
 • організація діяльності бібліотеки методичного ка­бінету, що здійснює свою роботу відповідно до чинного законодавства.

 

 

Головний спеціаліст

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Спеціаліст: Кагукіна Ірина Миколаївна

 

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: 9-61-49

 
Завдання, обов’язки  та  повноваження:

 

 • здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи  відділу освіти;
 • організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності;
 • розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління;
 • веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює  організацію їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;
 • у межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої  влади вищого рівня;
 • розглядає листи та заяви закладів, юридичних осіб з питань, що належать до його посадових функцій;
 • бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів;
 • проводить експертизу документів, що стосуються  відповідного напряму роботи відділу;
 • готує інформацію про результати цієї роботи;
 • застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, місцевою радою та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції;
 • веде контроль за організацією навчально-виховного процесу в ЗОШ № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, СЮТ, ДЮСШ; стан внутрішкільногокерівництва  і контролю в закріплених школах та позашкільних установах;
 • готує  статзвітиі мережу, веде  документацію, видачу та облік документів про освіту;
 • веде  контроль за охороною праці і технікою безпеки в закладах освіти,  оздоровленням учнів; контроль за радіаційним станом в установах освіти та  навчанням працюючої молоді, контроль за станом викладання математики, фізики, інформатики, трудового навчання, ДПЮ, креслення, цивільної оборони, охорони життя і здоров’я дітей, працевлаштуванням випускників, матеріальною базою з трудового навчання, являється начальником штабу цивільної оборони.

  

Головний спеціаліст

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Спеціаліст: Зубрицька Оксана Олександрівна

 

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: 9-62-79

 
Завдання, обов’язки  та  повноваження:

 

 • здійснює координацію та методичне керівництво дошкільною освітою в місті;
 • організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності;
 • розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає необхідну методичну допомогу дошкільним закладам освіти у виконанні завдань, доручень;
 • узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління;
 • веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює  організацію їх виконання;
 • бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;
 • у межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів  місцевого самоврядування;
 • розглядає листи та заяви закладів, юридичних осіб, виконавчого комітету  з питань, що належать до його посадових функцій;
 • бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів;
 • проводить експертизу документів, що стосуються  відповідного напряму роботи відділу;
 • готує інформацію про результати цієї роботи;
 • застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, з міськими радами та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції;
 • здійснює контроль за роботою дитячих садків, організацією харчування, виконанням навчальних програм, зв’язком дитячих садків з школами, санітарно-гігієнічним режимом та медичним обслуговуванням дітей, роботою методоб’єднаньопорних садків і шкіл передового досвіду;
 • контролює забезпеченість дошкільних закладів педагогічними та медичними кадрами, роботою по підвищенню їх кваліфікації, проведенням  атестації дошкільних установ.

 

Головний спеціаліст

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Спеціаліст: 

 

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: 9-61-49

 
Завдання, обов’язки  та  повноваження:

 

 • виконує роботи, пов’язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи підрозділу;
 • контролює та оцінює стан справ на відповідній дільниці роботи. Узагальнює практику  застосування законодавства та хід реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції підрозділу;
 • веде банк даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу, організовує комп’ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу;
 • бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів;
 • готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до нього;
 • веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі;
 • веде контроль за організацією навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл  міста, позашкільних закладів, станом внутрішкільногокерівництва і контролю в ЗОШ № 1, 2, 3, 4, 5, міського ліцею, 13, центру позашкільної освіти; роботи гуртків і факультативів, організацією і  проведення виховної роботи, правове й екологічне, естетичне виховання, санітарно-гігієнічних режимів  в школах, медичне обслуговування та харчування учнів, педагогічний всеобуч; контроль за станом викладання хімії, біології, географії, індивідуальне навчання дітей; контроль за обліком дітей по мікрорайонах, роботою логопедичного пункту;
 • планує  роботу відділу, координує  роботу із заступниками по виховній роботі та групами  продовженого дня.

 

План роботи відділу освіти