ОГОЛОШЕННЯ

https://amcu.gov.ua/povidomiti-pro-korupciyu/onlajn-forma-dlya-povidomlennya-pro-korupciyu

/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/

/gromada/

/investment-korosten/

http://korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/pidpriyemnitstvo/

/korosten-istoriko-turistichniy-tsentr/

http://korosten-rada.gov.ua/images/jkh/TARIFI.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCMS1WMTqy0CG2B-HsecQssQ/live

http://korosten-rada.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo/mistobuduvannya-ta-arhitektura/town-planning-documentation/

https://forms.gle/CL98reGifxvvVFFx6

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/mizhnarodni-programi-rozvitku/meri-za-ekonomichne-zrostannya-/

https://my.matterport.com/show/?m=DRADJK3pEsa

http://korosten-rada.gov.ua/news/anonsi-podiy/afisha.html
Календар

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/transportniy-kompleks-mista/avtomobilniy-transport/perevezennya-pasazhiriv-avtobusami-v-rezhimi-marshrutnogo-taksi/grafiki-ruhu-avtotransportu/

https://city.dozor.tech/ua/korosten/city
Погода
Загружаем курс доллара от minfin.com.ua…
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту

Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади 

на 2022-2026 роки

 

1. Замовник: Виконавчий комітет Коростенської міської ради.  

Адреса: 11500, Житомирська область, м.Коростень, вул.Грушевського, 22.

Контактний телефон: (04142) 5-00-00, 4-10-35. 

E-mail: general_department@korosten-rada.gov.ua  

Сайт: http://korosten-rada.gov.ua/

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до п. 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проєкт Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади  на 2022-2026 роки (далі – Програма), що пропонується до затвердження рішенням Коростенської міської ради, розроблений з метою реалізації державної політики України в галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі, забезпечення екологічно збалансованого природокористування, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

У програмі враховано основні положення і завдання законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до першої та другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено наукові дослідження, проектні та проєктно-конструкторські розроблення, що охоплюють основні природоохоронні заходи:

–       забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

–       будівництво у населених пунктах   каналізаційних мереж і споруд на них.

 

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування проєкту Проєкт Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади  на 2022-2026 роки, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманітносі;

- кліматичні фактори.

Запропонований проєкт Програми визначає завдання, спрямовані на недопущення забруднення охорони навколишнього природного середовища на Коростенської міської територіальної громади , що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності, що пропонується відповідно до Програми, для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову й естетичну цінність.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров`я населення:

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З урахуванням стану навколишнього природного середовища на території  Коростенської міської територіальної громади Програма спрямована на координування дій природоохоронних структур, органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади та суб’єктів господарювання, з метою покращення стану довкілля.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» Програмою має бути передбачено природоохоронні заходи за основними напрямами:

  1. охорона і раціональне використання водних ресурсів;
  2. охорона атмосферного повітря;
  3. охорона і раціональне використання природних ресурсів;
  4. раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів;
  5. збереження природно-заповідного фонду;
  6. наука, інформація, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка.

В основу Програми покладені такі принципи розвитку:

1) пріоритетність вирішення екологічних проблем з урахуванням соціально-економічної ситуації, що склалася в Коростенській міській територіальній громаді;

2) усунення причин забруднення навколишнього природного середовища, а не їх наслідків;

3) безумовне дотримання природоохоронного законодавства  діяльності суб’єктів господарювання;

4) контроль за дотриманням природоохоронного законодавства;

5) забезпечення у встановленому законодавством порядку доступу населення до екологічної інформації.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2: відсутня.

Пропонується до прийняття та затвердження проєкт Програми, оскільки він є оптимальним.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення досліджень будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування, зокрема буде здійснено:

– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

– аналіз слабких та сильних сторін проєкту Програми з точки зору екологічної ситуації;

– проведення консультацій з громадськістю в процесі стратегічної екологічної оцінки;

– проведення оцінки впливу виконання заходів Програми на складові довкілля, стан здоров’я й добробут населення;

– визначення заходів моніторингу фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством України та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із стратегічної екологічної оцінки:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки подаються  до Виконавчого комітету Коростенської міської ради.  

Адреса: 11500, Житомирська область, Коростенський р-н, м.Коростень, вул.Грушевського, 22.

Контактний телефон: (04142) 5-00-00, 4-10-35. 

e-mail:       general_department@korosten-rada.gov.ua

                   civil_protection@korosten-rada.gov.ua;

Сайт: http://korosten-rada.gov.ua/

Відповідальна особа – Ткач Ольга Михайлівна.

Строк подання зауважень і пропозицій становить не менше 15 днів з дня оприлюднення Заяви, (по 4 жовтня 2021 року включно).

Галерея зображень