ОГОЛОШЕННЯ

/gromada/

http://www.korosten-rada.gov.ua/zahodi-spryamovani-na-pokrashchennya-stanu-dovkillya/

http://korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/pidpriyemnitstvo/

https://www.youtube.com/channel/UCMS1WMTqy0CG2B-HsecQssQ/live

http://korosten-rada.gov.ua/osobistiy-priyom-gromadyan-v-rezhimi-videozvyazku/

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/energetichniy-menedzhment/

http://korosten-rada.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo/mistobuduvannya-ta-arhitektura/town-planning-documentation/

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/mizhnarodni-programi-rozvitku/meri-za-ekonomichne-zrostannya-/

https://my.matterport.com/show/?m=DRADJK3pEsa

http://korosten-rada.gov.ua/news/novini-mista/plan-zahodiv-13288.html

http://korosten-rada.gov.ua/news/anonsi-podiy/afisha.html

https://www.auc.org.ua/

https://gromconsult.rada-kor.gov.ua/uk
Календар

http://korosten-rada.gov.ua/images/jkh/TARIFI_na_zhkp1.pdf

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/transportniy-kompleks-mista/avtomobilniy-transport/perevezennya-pasazhiriv-avtobusami-v-rezhimi-marshrutnogo-taksi/grafiki-ruhu-avtotransportu/

/transport-dozor
Погода
Загружаем курс доллара от minfin.com.ua…
Перерахунок пенсій з 1 жовтня 2017 року в рамках пенсійної реформи (початок)
27.10.2017

Перерахунок пенсій з 1 жовтня 2017 року в рамках пенсійної реформи

 

Верховна Рада України 3 жовтня 2017 р. ухвалила Закон України № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

Осучаснених пенсій

У жовтні п. р. пенсіонери одержали підвищений розмір пенсії. Це відбу­вається у зв'язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підви­щення пенсій» (далі — Закон № 2148).

Перерахунок пенсій проведено з кількох аспектів, а саме:

— із зміною показника середньої заробіт­ної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для об­числення пенсій (осучаснення пенсій);

— використанням нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— переглядом відсотків зменшення розміру пенсій за достроковий вихід на пенсію жінок у 55-річному віці;

— виплати пенсій працюючим пенсіо­нерам незалежно від факту роботи.

Кого стосується осучаснення пенсій

З 1 жовтня 2017 р. перераховано:

— пенсії, призначені до 1 жовтня п. р. При цьому перерахунок проведено із за­стосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхо­ві внески, обчисленої як середній показ­ник за 2014, 2015 і 2016 р. (3764,40 грн.), та величини оцінки одного року страхово­го стажу в розмірі 1 %, Це стосується пен­сіонерів, які одержують пенсії за нормами Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV «Про загальнообов'язкове   державне пенсійне страхування» (далі - Закон № 1058), та військовослужбовців строко­вої служби — інвалідів унаслідок захво­рювання, пов'язаного з проходженням служби, в тому числі тих, які одержують пенсію за нормами Закону України від 09.04.1992 р, № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — За­кон № 2262), оскільки заробіток для об­числення таких пенсій визначається від­повідно до ст. 40 Закону № 1058.

Не слід очікувати, що пенсії всіх пен­сіонерів зростуть однаково, збільшен­ня розміру пенсії у зв'язку з осучасненням заробітку в кожного пенсіонера своє, оскільки враховуються показни­ки коефіцієнта заробітку та тривалість страхового стажу кожного пенсіонера (індивідуальні показники особи).

Наведемо кілька прикладів.

Інвалід II групи внаслідок захворювання, отриманого під час проходження строко­вої служби, одержував заробітну плату, розмір якої в 1,4 раза перевищував серед­ню заробітну плату в країні. Розмір його пенсії до перерахунку визначався з ураху­ванням показника середньої заробітної плати — 1197,91 грн. (визначений постано­вою Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327), пенсія була вста­новлена в розмірі 60% заробітку (ст. 21 За­кону № 2262) і становила 1006,24 грн. (1197,91грн. х 1.4 х 60%).

Оскільки розмір пенсії, обчислений у такому порядку, не досягав мінімального розміру, встановленого для інвалі­дів II групи в розмірі 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплата пенсії здійсню­валася в розмірі 1477,60 грн. (1312 грн. х 105% + підви­щення, встановлене відповідно до постанови Кабміну від 23.04.2012р. №327- 100грн).

У результаті перерахунку пенсії, проведеного з 1 жовт­ня 2017 р. із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2014—2016 рр. (3764,40 грн.), розмір його пенсії стано­вить 3162,10 грн. (3764,40 грн. х 1,4 х 60%). Тобто пенсія підвищилася на 1684,50грн.

Приклад перерахунку пенсій за нормами Закону № 1058

1. Чоловік працював на шкідливих роботах за Списком № 2, належить до категорії дітей війни. Пенсія за віком призначена у 2000 р. Страховий стаж — 46 років два міся­ці, з них 20 років — робота за Списком № 2. Коефіцієнт йо­го заробітної плати становить 1,27.

Розмір пенсії до перерахунку становив 1581,98 грн.; роз­мір пенсії після перерахунку — 2585,57 грн., сума підви­щення - 1003,59 грн.

2. Жінка, техпрацівниця у школі. Пенсія за віком призна­чена у 2007 р. Страховий стаж — 34 роки чотири місяці. Коефіцієнт її заробітної плати становить 0,87097.

Розмір пенсії до перерахунку — 1464,49 грн.; розмір пен­сії після перерахунку — 1609,59 грн. Сума підвищення — 145,10грн.

Перерахунок пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва

або професійного захворювання та пенсії в разі втрати годувальника із зазначених причин

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії в разі втрати году­вальника із зазначених причин до жовтня 2017 р. обчис­лювалися за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення». І розмір таких пенсій з урахуванням щомі­сячної державної адресної допомоги, яка встановлювалася відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265, становив 1312 грн.(крім інвалідів-шахтарів, розмір пенсії яких становив 3936 грн. (1312 грн. х 3; де 1312 грн. — прожитковий мінімум для непрацездатних осіб), а членам сімей шахтарів, смерть яких настала вна­слідок нещасного випадку на виробництві або професій­ного захворювання, з урахуванням щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника становив 2624 грн.).

Законом № 2148 передбачено проведення перерахунку та призначення в подальшому пенсій по інвалідності вна­слідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії в разі втрати годувальника із зазначених причин.

Такі пенсії з 1 жовтня 2017р. перераховуються за нор­мами Закону № 1058 за наявності страхового стажу, по­трібного для призначення пенсії (тривалість потрібного страхового стажу визначена ст. 32 Закону № 1058). Пе­рерахунок проводиться з урахуванням документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших до­кументів, які є на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що було чинним раніше. Крім того, одержувачі пенсій можуть подати додаткові документи, які впливають на розмір пенсії (зокрема про стаж),

Для перерахунку пенсій по інвалідності внаслідок тру­дового каліцтва або професійного захворювання та пен­сії в разі втрати годувальника із зазначених причин ура­ховується заробітна плата (дохід), з якої було раніше об­числено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера — заробітна плата (дохід) за період, передбачений абзацом першим ч. 1 ст. 40 цього Закону.

При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається із застосуванням показника середньої заро­бітної плати (доходу) за 2014— 2016 рр., і величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

Переведення з пенсій, призначених за спеціальними законами, на пенсію за Законом № 1058

Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утри­мання яким призначені відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і нау­ково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засо­бів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депута­та України, розмір яких розрахований за матеріалами пенсійних справ за нормами Закону № 1058 із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за 2014— 2016 рр. та величини оцінки одного року страхового стажу - 1%, буде більший, проводиться автоматичне (без їхнього звернення) переведення на пенсію на умовах, перед­бачених Законом № 1058.

При цьому такі пенсіонери у будь-який час зможуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення їх на пенсію за спеціальним законом із встановленням розміру пенсії, одержуваної до переведення на Закон № 1058. Повернутися на пенсії за спеціальним законом вони матимуть змогу з першого числа місяця, наступного за тим, у якому надійшла від них відповідна заява.

Повернення відсотків за достроковий вихід на пенсію жінок

До 1 січня 2015 р. пунктом 7-2 Прикінцевих положень За­кону № 1058 право дострокового виходу на пенсію за ві­ком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу - не менш як 30 років та за умови звіль­нення з роботи. У такому разі розмір їхньої пенсії, обчисле­ний відповідно до ст. 27, з урахуванням ст. 28 цього Зако­ну, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Передбачалося, що зменшення розміру пенсії за віком за­стосовується впродовж усього періоду одержання пенсії не­залежно від її виду (крім випадків, коли жінка відмовлялася від одержання дострокової пенсії та продовжувала працювати).

Законом № 2148 таку норму змінено і передбачено, що зменшення розміру пенсії за віком застосовується до до­сягнення віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону, та впродовж періоду, який дорівнює кількості повних та не­повних місяців дострокового виходу на пенсію після досяг­нення жінкою віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону. Після завершення такого періоду розмір пенсії перегля­дається без застосування зниження пенсії з дня, наступно­го за днем завершення цього періоду.

Наприклад, жінці, яка народилася 1 серпня 1958р. та ма­ла 30 років страхового стажу, з серпня 2013 р. призначили дострокову пенсію за досягнення 55-річного віку. Пенсій­ний вік, установлений ст. 26 Закону №1058 для жінок; які народилися в період з 1 квітня до 30 вересня 1958 р., -57 років. Тобто жінка вийшла на пенсію на два роки раніше, внаслідок чого розмір її пенсії було зменшено на 12%. Вона досягла 57-річного віку 1 серпня 2015 р. і до 30 вересня 2017 р. одержувала зменшений розмір пенсії. Цей період становить два роки два місяці. Ураховуючи зміни в Законі, з 1 жовтня 2017 р. розмір її пенсії переглядається без засто­сування зниження пенсії за достроковий вихід на пенсію.

Перерахунок з урахуванням нового прожиткового мінімуму

Статтею 28 Закону № 1058 установлено, що мінімаль­ний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків — 35, а в жінок — 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхової о стажу понад 35 ро­ків чоловікам і 30 - жінкам пенсія за віком збільшуєть­ся на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального роз­міру пенсії за віком. При цьому наявний в особи понад­нормовий страховий стаж не може бути обмежений.

При цьому пунктом 4-1 Прикінцевих положень Закону № 1058 збережено встановлення мінімального розміру пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж за наяв­ності в чоловіків — 25, а в жінок 20 років страхового стажу. Це стосується тих осіб, пенсії котрим призначено до 1 жовт­ня 2011р., які після цієї дати не перераховувалися з ураху­ванням заробітної плати за періоди страхового стажу, набу­того після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Мінімальній розмір пенсії особам. на яких поширюється чинність Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний ро­бочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років (чоловіки) та 7 років шість місяців (жінки) за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвер­дженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється неза­лежно від місця останньої роботи в розмірі 80 % заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до ст. 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановлено­го для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, в названу статтю Закону № 1058 унесено зміни, які передбачають установлення з 1 січня 2018 р. для осіб, які досягли віку 65 років, за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок — 30 років страхового стажу мінімального розміру пенсії за віком у розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсії за віком установлюється в розмірі пропорційно до наявного страхового стажу виходячи з прожиткового мі­німуму, встановленого для осіб, які втратили працездат­ність, визначеного законом.

Перерахунок пенсій з жовтня п. р. провадиться з ураху­ванням прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на 1 грудня 2017 р. (1373грн). та збільшеного на 79 грн.

Такий прожитковий мінімум застосовується для пере­рахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних ви­плат, установлених законодавством.

Якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до Закону № 2148, розмір пенсії зменшується, пенсія ви­плачується в раніше встановленому розмірі. Зменшува­ти розмір пенсій неприпустимо.

Для пенсій, які буде призначено після 1 січня 2018 р. мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу — 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, установле­ний у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачуватиметься після досягнення осо­бою, віку 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначено державну соціальну допомогу на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про дер­жавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

При цьому встановлено, що зазначений мінімальний розмір пенсії за віком застосовується тільки для визначен­ня розмірів пенсій, призначених згідно із Законом № 1058,

Крім того, для визначення мінімального розміру пенсії за віком та збільшення мінімальної пенсії за віком, передбаче­них абзацами першим і другим ч. 1, ч. 2 і 3 цієї статті, до страхового стажу не зараховується період, за який прове­дено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Мінімальна пенсійна виплата

Пенсії та державна соціальна допомога особам з інва­лідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію (з урахуванням надбавок, під­вищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсії за особливі заслуги перед Украї­ною), перераховані з 1 жовтня 2017 р. відповідно до Закону № 2148, а також ті, що призначатимуться після цієї дати, визначаються в розмірі, не меншому за розмір про­житкового мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність, установлений на 1 грудня 2017 р. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (1373 грн.), а в разі збільшення після 1 грудня 2017 р. прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - не меншому за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які тратили працездатність, визначений законом.

Призначення пенсій у 2017-2018 роках

Згідно із Законом № 2148 змінено норми ст. 26 За­кону № 1058 і визначені умови призначення пенсії за віком. Так, відповідно до ч. 1 цієї статті передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу - не менш як 15років до 31 грудня 2017 р.

Починаючи з 1 січня 2018 р. право на призначення пен­сії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності такого стажу:

з 1 січня до 31 грудня 2018 р. — не менш як 25 років;

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — не менш як 26 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — не менш як 27 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р, — не менш як 28 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — не менш як 29 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — не менш як 30 років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — не менш як 31 рік;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — не менш як 32 роки;

з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — не менш як 33 роки;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — не менш як 34 роки;

починаючи з 1 січня 2028 р. — не менш як 35 років.

До досягнення віку, визначеного абзацами першим і другим цієї частини, право на пенсію за віком за наяв­ності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 р. народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років — які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;

55 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 до 31 березня 1957 р.;

56 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1957 р.;

56 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 до 31 березня 1958 р.,

57 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.;

57 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 до 31 березня 1959р.;

58 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1959 р.;

58 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 до 31 березня 1960 р.;

59 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1960 р.;

59  років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 р.;

60 років  — які народилися з 1 квітня до 31 грудня 1961 р.

Частиною 2 ст. 26 визначено, що в разі відсутності почи­наючи з 1 січня 2018 р. страхового стажу, передбаченого ч. 1 цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 років мають особи за наявності такого стажу:

до 31 грудня 2018 р. — від 15 до 25 років;

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — від 16 до 26 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — від 17 до 27 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — від 18 до 28 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — від 19 до 29 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — від 20 до ЗО років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — від 21 до 31 року;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — від 22 до 32 років;

з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — від 23 до 33 років;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 р. — від 25 до 35 років.

Частиною 3 ст. 26 визначено, що в разі відсутності почи­наючи з 1 січня 2019 р. страхового стажу, передбаченого ч. 1 і 2 цієї статті, право на призначений пенсії за віком ма­ють особи після досягнення віку 65 років за наявності тако­го страхового стажу:

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — від 15 до 16 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — від 15 до 17 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — від 15 до 18 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — від 15 до 19 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — від 15 до 20 років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — від 15 до 21 року;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — від 15 до 22 років;

з 1 січня до 31 грудня 2026р. — від 15 до 23 років;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 р.   - від 15 до 25 років.

Крім того, ч. 4 ст. 26 зазначено, що в разі відсутності по­чинаючи з 1 січня 2018 р., потрібного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого ч. 1-3 цієї статті, пенсію за віком може бути призначено після набуття осо­бою страхового стажу, визначеного ч. 1-3 цієї статті, на дату досягнення відповідного віку.

Наявність страхового стажу, передбаченого ч. 1-3 цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, ви­значається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звер­нення за призначенням пенсії.

Новацією є те, то починаючи з 1 січня 2028 р. за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку. Це передбаче­но ч. 5 ст. 26 Закону № 1058.

Державна соціальна допомога непрацюючій особі,

яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Згідно з пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2148 у період 1 січня 2018 до 31 грудня 2020 р. особам, які досягли віку, визначеного ч. 1 ст. 26 Закону № 1058, та не набули страхового стажу, передбаченого нормами цієї статті, за наявності в них не менш як 15 ро­ків страхового стажу призначатиметься тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі — тимчасова допомога).

Тимчасова допомога призначатиметься органами соціально­го захисту населення і виплачуватиметься до досягнення осо­бами віку, з якого вони набувають права на призначення пенсії.

Тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла за­гального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, буде призначатися з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Індексація та перерахунок у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати

Статтею 42 Закону № 1058 (зі змінами) передбаче­но, що для забезпечення індексації пенсії щороку буде проводитися перерахунок раніше призначених пенсій через збільшення показника середньої заробітної плати (до­ходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку буде збільшуватися на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показ­ника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Ук­раїні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року, в якому буде проводитися збіль­шення, порівняно з трьома календарними роками, що пе­редуватимуть року, який є попереднім щодо року, в якому буде проводитися збільшення.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пен­сії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не має перевищувати 100% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір, дата та порядок такого збільшення будуть ви­значатися в межах бюджету Пенсійного фонду за рішен­ням Кабінету Міністрів України.

Новації в порядку проведення

перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам

Частиною 4 ст. 2 Закону № 1058 було встановлено поря­док проведення перерахунку пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсій продовжує працювати. Кожні два роки пенсіонери зверталися до територіальних управлінь з відповідною заявою.

Законом № 2148 в установлений порядок внесено зміну, якою передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третім цієї частини, на більш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Страховий стаж, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, обчислюється не раніше від дня, наступного за днем, до якого обчислено страховий стаж підчас призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Нагадаємо, що такий перерахунок не провадиться пенсіонерам, які одержують пенсію за вислугу років на умовах, пе­редбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058.

Чи змінився порядок обчислення страхового стажу у зв'язку зі змінами, які відбулися; чи будуть ураховуватися періоди роботи, навчання, догляду за дитиною до трьох років, які за чинним

раніше законодавством зараховувалися до стажу,

в тому числі який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років

Порядок визначення страхового стажу та періоди, з яких складається страховий стаж, наведено ст. 24 Закону № 1058. Як і до ухвалення Закону № 2148, так і після страховий стаж починаючи з січня 2004 р., обчислюється за даними, що міс­тяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на під­ставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що було чинним до набрання чинності цим Законом.

При цьому періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до 1 січня 2004 р., зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодав­ством, що було чинним раніше (на підставі трудової книжки, диплома про навчання, військового квитка то­що). До того ж застосовуються і норми законодавства щодо пільгового обчислення стажу, наприклад, ст. 60 За­кону № 1788 передбачає подвійне обчислення стажу за роботу в деяких медичних закладах та відділеннях (психіа­тричних, інфекційних, реанімаційних тощо).

Водночас пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений чинним раніше законодавством, за період з 1 січня 2004 р. застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або в разі втрати годувальника, крім наявного страхово­го стажу, зараховується також на загальних підставах від­повідно період з дня встановлення інвалідності до досяг­нення особою віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього 3акону, та період з дня смерті годувальника до дати, коли го­дувальник досяг би віку, передбаченого ч, 1 ст. 26 цього Закону.

Період, упродовж якого особа, яка підлягала загально­обов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, одержувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або під­вищення кваліфікації, також включається до страхового стажу.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюван­ням зараховується до стажу роботи із шкідливими умова­ми, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Якщо за період з 1 липня 2000 до 31 грудня 2016 р. у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, потрібні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам ря­дового і начальницького складу відповідно до цього За­кону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та сплачені суми страхових внесків.

При цьому згідно з п. 3 розділу XV «Прикінцеві положен­ня» Закону № 1058 (зі змінами, внесеними Законом № 2148) зарахування періодів служби до страхового ста­жу осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, вій­ськовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, інших вій­ськових формувань, утворених відповідно до законів Ук­раїни, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, за період з 1 січня 2004 до 31 грудня 2006 р. проводиться в порядку, вста­новленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок кош­тів Державного бюджету України.

Упродовж  п'яти років з дня набрання чинності Зако­ном України "Про знесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо підвищення пенсій» військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються (в разі їхньої відсутності) персоніфі­ковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 до 31 груд­ня 2016 р, потрібні для призначення пенсії військово­службовцям (крім військовослужбовців строкової вій­ськової служби), особам рядового і начальницького складу, поліцейським, у порядку, встановленому Кабі­нетом Міністрів України.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний мі­сяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загаль­нообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'яз­кового державного пенсійного страхування, зарахову­ється до страхового стажу як повний місяць, за умови що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з ураху­ванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з міні­мальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний  страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мі­німальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови проведення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, від­повідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний мі­сяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо такої доплати не було проведено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний мі­сяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В.

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до стра­хового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума фактично сплачених страхових внесків з урахуванням суми страхових внесків, сплачених виходя­чи з мінімальної заробітної плати за відповідний місяць;

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховують­ся до страхового стажу на загальних підставах.

Страховий стаж ураховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом.

За кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показ­ників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайня­тість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року,

Пунктом 31 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 (зі змінами, внесеними Законом № 2148 - норма набуває чинності з 1 січня 2018 р.) передбачено, що до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі ст. 26 цього Закону включаються періоди:

•   ведення підприємницької діяльності із застосуван­ням спрощеної системи оподаткування, а також із засто­суванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 до 30 червня 2000 р. включно, що під­тверджується довідкою про реєстрацію як суб'єкта під­приємницької діяльності;

з 1 липня 2000 до 31 грудня 2017 р. включно за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

•  проходження військової служби до 31 грудня 2017 р. включно;

•  перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та поло­гами з 1 січня 2004 до 30 червня 2013 р. включно (після 1 липня 2013 р. період перебування в таких відпустках зараховується до страхового стажу, в тому числі і для ви­значення розміру пенсії, за даними системи персоніфіко­ваного обліку, оскільки саме з цієї дати вони є застрахо­ваними особами);

•  перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 р. до ча­су запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Зміни в порядку обчислення коефіцієнта страхового стажу

Формула розрахунку коефіцієнта страхового стажу на­ведена ст. 25 Закону № 1058:

Кс = (См х Вс.) / (100% х 12)

 

де Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців страхового стажу;

Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках),

У зв'язку з ухваленням Закону № 2148 сама формула не змінена, водночас змінено вартість одного року страхово­го стажу з 1,35 до 1%.

При цьому, як раніше, коефіцієнт страхового стажу ви­значається із заокругленням до п'яти знаків після коми та не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу за Списком № 1 та підземної роботи — 0,85.

Слід зауважити, що з 1 жовтня до 31 грудня 2017 р. для призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014,2015 і 2016 р. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу — 1,35% (див. п. 44 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону № 1058).

З 1 січня до 31 грудня 2018 р. для призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній по­казник за 2016 і 2017 р. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу - 1 %.

Крім того, передбачено: якщо за однаковими показни­ками індивідуального коефіцієнта заробітної плати (дохо­ду) та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 р., обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 р., розмір якої об­числений з урахуванням положень абзацу першого цього пункту, Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (дохо­ду) в Україні, який застосовується для призначення пенсій з 1 січня до 31 грудня 2018 р, таким чином, щоб пенсії, призначені в цей період, не були меншими за пенсії, що призначалися з 1 січня до 31 грудня 2017 р.