ОГОЛОШЕННЯ

/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/

/gromada/

/investment-korosten/

http://www.korosten-rada.gov.ua/zahodi-spryamovani-na-pokrashchennya-stanu-dovkillya/

http://korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/pidpriyemnitstvo/

https://www.youtube.com/channel/UCMS1WMTqy0CG2B-HsecQssQ/live

vidkrite-misto/

http://korosten-rada.gov.ua/osobistiy-priyom-gromadyan-v-rezhimi-videozvyazku/

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/energetichniy-menedzhment/

http://korosten-rada.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo/mistobuduvannya-ta-arhitektura/town-planning-documentation/

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/mizhnarodni-programi-rozvitku/meri-za-ekonomichne-zrostannya-/

https://my.matterport.com/show/?m=DRADJK3pEsa

http://korosten-rada.gov.ua/news/novini-mista/plan-zahodiv-13288.html

http://korosten-rada.gov.ua/news/anonsi-podiy/afisha.html

https://www.auc.org.ua/

https://gromconsult.rada-kor.gov.ua/uk
Календар

http://korosten-rada.gov.ua/images/jkh/TARIFI_na_zhkp.pdf

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/transportniy-kompleks-mista/avtomobilniy-transport/perevezennya-pasazhiriv-avtobusami-v-rezhimi-marshrutnogo-taksi/grafiki-ruhu-avtotransportu/

/transport-dozor
Погода
Загружаем курс доллара от minfin.com.ua…
Перерахунок пенсій з 1 жовтня 2017 року в рамках пенсійної реформи (продовження)
27.10.2017

Збільшення показника середньої

заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсій

Пунктом 45 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 визначено, що збільшення показника середньої за­робітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передба­чене ч. 2 ст. 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021р.

У 2019-2020 рр. показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який за­стосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збіль­шення, порівняно з роком, що передує року, який є попе­реднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Право на призначення

пільгових пенсій за роботу

в шкідливих виробництвах збережено

Зміни щодо умов призначення пенсій за віком на пільго­вих умовах не відбулися. Як і раніше, на пільгову пенсію бу­дуть виходити:

- особи, які працювали на роботах з особливо шкідли­вими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами пра­ці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і по­казників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць,

- чоловіки, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприєм­ствах сільського господарства;

- жінки, які працюють трактористами-машиністами, маши­ністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажуваль­них машин, змонтованих на базі тракторів та екскаваторів;

- жінки, які працюють доярками (операторами машин­ного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, рад­госпах, інших підприємствах сільського господарства;

- робітниці текстильного виробництва, зайняті на верста­тах і машинах, за списком виробництв і професій, затвердже­ним у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- жінки, які працюють у сільськогосподарському ви­робництві та виховали п'ятьох і більше дітей, — незалеж­но від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

— водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті в технологічному процесі важких і шкідливих виробництв;

- працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будів­ництві шахт і рудників та в металургії, - за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Крім того, окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць мо­жуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення ві­ку, передбаченого ст. 26 цього Закону, в порядку, визначе­ному Кабінетом Міністрів України,

Є особливість у праві на пенсію за віком на пільгових умовах жінок, зайнятих упродовж повного сезону на виро­щуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну.

Пунктом 23 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 передбачено: якщо на день набрання чинності За­коном № 2148 вони мають стаж роботи, потрібний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповід­но до п. «е» ст. 13 Закону № 1788 (не менш як 20 років), то виходитимуть на пенсію після досягнення віку від 50 до 55 років залежно віддати народження (див. абзаци три- тринадцять п. «б» ч. 1 ст. 13 Закону № 1788).

Умови призначення таких пенсій визначено ст. 114 розділу XIV1 «Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян» Закону № 1058 (зі змінами). Розміри пенсій за віком на пільгових умовах визначаються відповідно до ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 Закону № 1058.

Чи будуть призначатися пенсії за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років мають артисти теат­рально-концертних та інших видовищних закладів, підпри­ємств і колективів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та в порядку, що затвер­джуються Кабінетом Міністрів України.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується в разі звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Щодо інших професій, то п 21 розділу XV «Прикінцеві по­ложення» Закону № 1058 їм збережено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо такі особи на день набрання чинності Законом № 2148 мають вислугу років та стаж, потрібний для призначення пенсії за вислугу років, передба­чений ст. 52, 54 і 55 Закону № 1788. Їм пенсія за вислугу років буде призначатися за їхнім зверненням з дотриман­ням умов, передбачених Законом № 1788 (наприклад, пе­дагогам та медикам — за досягнення пенсійного віку (або незалежно від віку за умови, якщо вони на 1 квітня 2015 р. мають — 25 років чи на 31 грудня 2015 р. — 25 років шість місяців спеціального стажу) та звільнення з роботи за спе­ціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років).

Розмір пенсії за вислугу років буде визначатися відпо­відно до ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 Закону № 1058.

При цьому в частині визначення права будуть застосову­ватися положення Закону № 1788 (у тому числі ст. 60).

Збережено право виходу на дострокову пенсію за віком

Статтею 115 розділу XIV1 «Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян» визначено право та умови призначення пенсій окремим категоріям громадян:

1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспро­порційні карлики — після досягнення чоловіками 45 років, жінками — 40 років та за наявності страхового стажу — не менш як 20 років у чоловіків і не менш як 15 років у жінок;

2) особи з інвалідністю по зору 1 групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства І групи — після досягнення чо­ловіками 50 років, жінками — 40 років та за наявності страхового стажу — не менш як 15 років у чоловіків і не менш як 10 років у жінок;

3) жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та вихова­ли їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитин­ства, які виховали їх до зазначеного віку, — після досягнен­ня 50 років та за наявності страхового стажу — не менш як 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо п'ятьох або більше дітей чи дитину з інвалідністю виховує батько, йому при­значається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 ро­ків та за наявності страхового стажу — не менш як 20 років;

4)  військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в райо­нах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або підчас виконання інших обов'язків військо­вої служби (службових обов'язків), або внаслідок захворю­вання, пов'язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружи­ни (чоловіки), якщо вони не взяли повторного шлюбу, і бать­ки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) е період проходження військової служби (вико­нання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов'язків військової служби (службових обо­в'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку чи безпосеред­ньою участю в антитерористичній операції в районах її про­ведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до п. 20 ст. 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 12 і 13 ст. 7 Закону України «Про статус вете­ранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов'язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до п. 19 ст. 6, особи з інва­лідністю внаслідок війни відповідно до п. 11 ст. 7 Закону Ук­раїни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за­хисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторного шлюбу, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширю­ється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шос­того і сьомого п. 1 ст. 10 цього Закону, а також абзацу вось­мого п. 1 ст. 10 цього Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов'язаних, - після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу - не менш як 25 років у чоловіків і не менш як 20 років у жінок.

Умови призначення пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення

До статті 55 Закону України «Про статус і соціальний за­хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» внесено зміни щодо тривалості страхо­вого стажу, потрібного для призначення пенсій зі знижен­ням пенсійного віку, якими передбачено, що особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менш як 15 років страхового стажу.

Наприклад, чоловік, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, у 1988р. відпрацював у зоні відчуження два місяці, має право на призначення пенсії за досягнення 55- річного віку (зі зни­женням на п'ять років). Цього віку він досягає у 2020 р.

З урахуванням норм ст. 26 Закону № 1058 щодо тривалості страхового стажу для виходу на пенсію у 55 років (у 2020 р.) йому потрібно мати 22 роки страхового стажу (27 - 5 = 22).

Строки призначення пенсії

в разі відстрочення часу призначення пенсії за віком

Статтею 45 Закону № 1058 передбачено, що пенсія при­значається з дня звернення за пенсією. При цьому пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнен­ня пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше від трьох місяців з дня досягнення особою пенсій­ного віку.

У разі відстрочення часу призначення пенсії за віком пенсія з урахуванням положень ст. 29 цього Закону при­значається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому було набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбу­лося не пізніше від трьох місяців з такого дня.

Виплата пенсії у повному розмірі

Статтею 47 Закону № 1058 визначено, що з 1 жовтня 2017 р. пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопи­чувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечен­ня, крім випадків, передбачених законом.

Винятком є державні службовці, які одержують пенсію за Законом України «Про державну службу».

З 1 жовтня 2017 р. пенсії, призначені після набрання чинно­сті Законом України «Про заходи щодо законодавчого забез­печення реформування пенсійної системи» (після 1 жовтня 2011 р.) (крім осіб з інвалідністю І та ІІ групи, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») відповідно до Закону України «Про державну службу» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та умовах, передбачених законами України «Про про­куратуру», «Про судоустрій і статус суддів»,виплачуються в розмірі, обчисленому відповідно до Закону № 1058.

Перевірка правомірності наданих підприємством для призначення (перерахунку) пенсій документів

Пунктом 3 ст. 44 Закону № 1058 (зі змінами, внесеними Законом № 2148) передбачено, що органи Пенсійного фонду мають право вимагати надання відповідних доку­ментів від підприємств, організацій та окремих осіб, вида­них ними для оформлення пенсії, а також за потреби пере­віряти обґрунтованість їхньої видачі та достовірність пода­них відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'яз­ковому державному пенсійному страхуванню, умови їхньої праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію. На такі перевірки не по­ширюються положення законодавства про державний нагляд (контроль) господарської діяльності.

 

 

Перший заступник начальника Коростенського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Ірина Обиход